Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: syyskuu 2014

Syyskuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 13015 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9962 (77 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
664
2232
Psykologia
1224
2225
Aikuiskasvatus
1176
1672
Gerontologia
721
861
Sosiologia
1478
683
Hoitotiede
55
604
Hallinnon tutkimus
341
497
Terra
1171
425
Historiallinen aikakauskirja
1218
402
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1525
361

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 22.1.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi