Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: elokuu 2014

Elokuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 5227 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 3837 (73 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1224
811
Aikuiskasvatus
1176
638
Kasvatus
664
608
Gerontologia
721
349
Sosiologia
1478
348
Tiede & edistys
1601
244
Terra
1171
224
Hallinnon tutkimus
341
216
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
423
215
Hoitotiede
55
184

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 22.1.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi