Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: kesäkuu 2014

Kesäkuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 4249 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 3286 (77 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
664
801
Aikuiskasvatus
1176
661
Psykologia
1224
635
Sosiologia
1478
342
Hallinnon tutkimus
341
189
Gerontologia
721
160
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1486
132
Historiallinen aikakauskirja
1167
127
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
423
123
Hoitotiede
41
116

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 13.8.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi