Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: toukokuu 2014

Toukokuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 7895 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 5911 (75 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
664
1286
Aikuiskasvatus
1176
930
Psykologia
1224
930
Sosiologia
1478
617
Gerontologia
721
477
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
423
402
Hallinnon tutkimus
341
375
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1486
350
Tiede & edistys
1601
285
Historiallinen aikakauskirja
1167
259

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 13.8.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi