Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: huhtikuu 2014

Huhtikuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 9716 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 7039 (72 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
639
1692
Psykologia
1167
1175
Aikuiskasvatus
1112
1123
Sosiologia
1478
746
Gerontologia
685
529
Hallinnon tutkimus
323
467
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
423
407
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1486
383
Historiallinen aikakauskirja
1103
259
Lakimies
1909
258

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 13.8.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi