Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: maaliskuu 2014

Maaliskuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 12227 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9026 (74 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
639
1952
Psykologia
1167
1660
Aikuiskasvatus
1112
1488
Sosiologia
1478
941
Hallinnon tutkimus
323
761
Gerontologia
685
495
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1486
475
Hoitotiede
34
447
Futura
973
405
Historiallinen aikakauskirja
1103
402

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 13.8.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi