Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: helmikuu 2014

Helmikuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 12773 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9864 (77 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
639
2306
Sosiologia
1478
1755
Aikuiskasvatus
1112
1635
Psykologia
1167
1343
Gerontologia
685
692
Hallinnon tutkimus
323
686
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1486
421
Terra
1444
362
Tiede ja edistys
1599
358
Hoitotiede
24
306

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 13.8.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi