Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: tammikuu 2014

Tammikuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 12497 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9473 (76 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
639
2207
Aikuiskasvatus
1112
1532
Psykologia
1167
1475
Sosiologia
1478
928
Terra
1444
687
Gerontologia
685
682
Hallinnon tutkimus
323
672
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
399
505
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1486
420
Politiikka
613
365

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 13.8.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi