Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Joulukuu 2013

Joulukuussa 2013 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 7353 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 5405 (74 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
639
1120
Aikuiskasvatus
1106
904
Psykologia
1145
850
Sosiologia
978
547
Gerontologia
685
519
Hallinnon tutkimus
323
360
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
392
344
Historiallinen aikakauskirja
1081
268
Futura
970
252
Virittäjä
1062
241

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.1.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi