Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Marraskuu 2013

Marraskuussa 2013 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 14652 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 10737 (73 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
639
2355
Aikuiskasvatus
1106
1802
Psykologia
1145
1438
Sosiologia
978
881
Gerontologia
685
825
Historiallinen aikakauskirja
1081
759
Hallinnon tutkimus
323
730
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
392
679
Politiikka
612
669
Naistutkimus - kvinnoforskning
1469
599

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.1.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi