Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Lokakuu 2013

Lokakuussa 2013 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15600 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 11441 (73 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
639
2713
Aikuiskasvatus
1106
1752
Psykologia
1145
1702
Gerontologia
685
1008
Sosiologia
978
938
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
392
774
Naistutkimus - Kvinnoforskning
1469
725
Hallinnon tutkimus
323
635
Terra
1130
626
Historiallinen aikakauskirja
1081
568

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.1.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi