Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Syyskuu 2013

Syyskuussa 2013 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 11521 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 8391 (73 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
596
1632
Aikuiskasvatus
1106
1614
Psykologia
1097
1575
Sosiologia
955
660
Gerontologia
685
657
Hallinnon tutkimus
303
514
Naistutkimus - Kvinnoforskning
1441
484
Kulttuurintutkimus
297
469
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
381
457
Terra
1101
329

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.1.2014 / kk-elektra[at]helsinki.fi