Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Joulukuu 2012

Joulukuussa 2012 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 7250 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 5412 (75%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
570
1050
Aikuiskasvatus
1068
840
Naistutkimus - Kvinnoforskning
1416
720
Sosiologia
928
677
Psykologia
1006
655
Gerontologia
649
597
Politiikka
572
236
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
353
218
Hallinnon tutkimus
266
214
Terra
1068
205

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 21.1.2013 / kk-elektra[at]helsinki.fi