Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Huhtikuu 2012

Huhtikuussa 2012 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 7412 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 5363 (72%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
549
1098
Aikuiskasvatus
1063
1073
Sosiologia
920
693
Psykologia
965
647
Hallinnon tutkimus
266
410
Historiallinen aikakauskirja
942
299
Terra
1038
294
Naistutkimus
1403
290
Gerontologia
649
284
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
353
275

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 13.9.2012 / kk-elektra[at]helsinki.fi