Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Kesäkuu 2011

Kesäkuussa 2011 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 3321 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 2434 (73%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
528
560
Aikuiskasvatus
993
516
Psykologia
836
306
Sosiologia
871
258
Gerontologia
600
152
Politiikka
540
137
Historiallinen aikakauskirja
855
136
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
312
125
Terra
980
124
Suomen eläinlääkärilehti
1607
120

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 12.9.2011 / kk-elektra[at]helsinki.fi