Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Elokuu 2010

Elokuussa 2010 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 3108 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 2259 (73%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Sosiologia
805
364
Aikuiskasvatus
899
334
Gerontologia
508
293
Psykologia
759
246
Lakimies
1460
220
Kasvatus
458
208
Historiallinen aikakauskirja
779
163
Futura
758
162
Politiikka
491
146
Hallinnon tutkimus
208
123

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.11.2010 / kk-elektra[at]helsinki.fi