Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Joulukuu 2009

Joulukuussa 2010 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 3504 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 2548 (73%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Aikuiskasvatus
905
632
Sosiologia
777
335
Politiikka
459
255
Kasvatus
458
244
Psykologia
641
239
Hallinnon tutkimus
171
187
Gerontologia
508
183
Historiallinen aikakauskirja
710
164
Lakimies
1460
164
Virittäjä
1062
145

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 8.2.2010 / kk-elektra[at]helsinki.fi