Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: kesäkuu 2008

Kesäkuussa 2008 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 1777 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 1261 (71%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Aikuiskasvatus
805
250
Sosiologia
681
161
Gerontologia
454
154
Virittäjä
1070
122
Psykologia
430
117
Lakimies
1329
110
AFinlan vuosikirja
233
106
Terra
712
86
Hallinnon tutkimus
117
85
Suomen eläinlääkärilehti
1235
70

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.8.2008 / kk-elektra[at]helsinki.fi