Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: marraskuu 2005

Marraskuussa 2005 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 4979 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 3791 (76%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
ladatut artikkelit
ladattujen osuus
Aikuiskasvatus
610
731
298
49%
Lakimies
1076
669
320
30%
Sosiologia
523
483
242
46%
Virittäjä
857
342
215
25%
Gerontologia
255
339
141
55%
Futura
543
326
176
32%
Politiikka
335
297
96
29%
Psykologia
113
232
84
74%
Tiedepolitiikka
275
190
103
37%
Kosmopolis
147
182
69
47%

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän, toinen artikkelien latauskerrat yhteensä, kolmas sen miten moneen eri artikkeliin käyttö kohdistui ja viimeinen sarake kertoo käytettyjen artikkelien osuuden lehden kaikista artikkeleista.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 19.12.2005 / kk-elektra[at]helsinki.fi