Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: syyskuu 2005

Syyskuussa 2005 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 3662 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 2787 (76%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
ladatut artikkelit
ladattujen osuus
Aikuiskasvatus
610
605
256
42%
Sosiologia
506
373
187
37%
Lakimies
1050
348
189
18%
Politiikka
314
294
131
42%
Futura
525
267
166
32%
Virittäjä
844
225
156
18%
Tiedepolitiikka
232
193
82
35%
Psykologia
97
173
63
65%
Gerontologia
214
158
89
42%
Kasvatus
162
151
73
45%

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän, toinen artikkelien latauskerrat yhteensä, kolmas sen miten moneen eri artikkeliin käyttö kohdistui ja viimeinen sarake kertoo käytettyjen artikkelien osuuden lehden kaikista artikkeleista.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 6.10.2005 / kk-elektra[at]helsinki.fi