Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: heinäkuu 2005

Heinäkuussa 2005 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 426 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 359 (84%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
ladatut artikkelit
ladattujen osuus
Aikuiskasvatus
610
89
68
11%
Sosiologia
471
77
48
10%
Lakimies
1050
50
38
4%
Politiikka
302
31
24
8%
AFinlan vuosikirja
166
29
27
16%
Virittäjä
805
25
25
3%
Kasvatus
162
16
14
9%
Psykologia
77
15
11
14%
Futura
456
15
12
3%
Gerontologia
195
12
10
5%

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän, toinen artikkelien latauskerrat yhteensä, kolmas sen miten moneen eri artikkeliin käyttö kohdistui ja viimeinen sarake kertoo käytettyjen artikkelien osuuden lehden kaikista artikkeleista.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 2.8.2005 / kk-elektra[at]helsinki.fi