Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: maaliskuu 2005

Maaliskuussa 2005 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 3664 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 2972 (81%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
ladatut artikkelit
ladattujen osuus
Aikuiskasvatus
610
635
244
40%
Sosiologia
471
428
200
42%
Lakimies
1007
380
244
24%
Virittäjä
793
368
279
35%
Politiikka
294
342
128
44%
Psykologia
77
210
51
66%
Kasvatus
162
209
76
47%
Gerontologia
195
205
78
40%
Kosmopolis
82
101
40
49%
AFinLAn vsk
166
94
58
35%

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän, toinen artikkelien latauskerrat yhteensä, kolmas sen miten moneen eri artikkeliin käyttö kohdistui ja viimeinen sarake kertoo käytettyjen artikkelien osuuden lehden kaikista artikkeleista.

Takaisin Elektran tilastot-sivulle

Päivitetty 4.4.2005 / kk-elektra[at]helsinki.fi