Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: helmikuu 2005

Helmikuussa 2005 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 3977 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 3149 (79%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
ladatut artikkelit
ladattujen osuus
Aikuiskasvatus
610
671
286
47%
Sosiologia
472
495
246
52%
Politiikka
294
386
145
34%
Lakimies
960
362
204
21%
Virittäjä
793
289
175
22%
Kasvatus
162
268
95
59%
Gerontologia
182
190
94
52%
Psykologia
77
185
51
66%
Tiedepolitiikka
169
166
71
42%
AFinLAn vsk
166
137
56
34%

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän, toinen artikkelien latauskerrat yhteensä, kolmas sen miten moneen eri artikkeliin käyttö kohdistui ja viimeinen sarake kertoo käytettyjen artikkelien osuuden lehden kaikista artikkeleista.

Takaisin Elektran tilastot-sivulle

Päivitetty 1.3.2005 / kk-elektra[at]helsinki.fi