Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Elektra-haku

Aineiston esittely

Ohjeet julkaisijoille

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Julkaisut aloittain

 • BIOLOGIA: Agricultural and Food Science, Annales Botanici Fennici, Annales Zoologici Fennici, Luonnon tutkija, Metsätieteen aikakauskirja, Silva Fennica, Suo.
 • HISTORIA: Historiallinen aikakauskirja, Historiallinen arkisto, Suomen Historiallisen Seuran Bibliotheca Historica -sarjan väitöskirjat, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja.
 • HUMANISTISET TIETEET: AFinLAn vuosikirja, Elektroloristi / Elore, Finnisch-Ugrische Forschungen, Källan, Musiikin suunta, Virittäjä.
 • MAANTIEDE: Geofysiikka, Geologi, Terra.
 • MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, TÄHTITIEDE: Arkhimedes.
 • KIRJASTOT, TIETOPALVELU: Informaatiotutkimus, Kansalliskirjasto, Tietolinja.
 • LÄÄKETIEDE: Gerontologia, Hoitotiede, Suomen eläinlääkärilehti.
 • OIKEUSTIEDE: Lakimies, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland.
 • PSYKOLOGIA: Psykologia
 • TIEDE YLEENSÄ: Science Studies, Tiedepolitiikka, Tieteessä tapahtuu.
 • VALTIO, YHTEISKUNTA: Kosmopolis, Politiikka, Sosiologia.

Takaisin Elektran aineisto -sivulle.

Päivitetty 19.4.2013 / kk-elektra[at]helsinki.fi