Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Elektra-haku

Aineiston esittely

Ohjeet käyttäjille

Ohjeet julkaisijoille

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Tekijänoikeudet Elektra-palvelusssa

Elektra-aineistoon sisältyvät elektroniset dokumentit ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Tekijänoikeudet on ratkaistu tekijöiden ja kustantajien kanssa tehdyin kirjallisin sopimuksin.

Elektran aineiston käyttäminen on sallittua ainoastaan käyttöoikeuden hankkineiden instituutioiden omissa verkoissa. Tämä rajoitus on käytännössä toteutettu siten, että materiaaliin pääsee käsiksi vain tietyistä IP-osoitteista. Dokumenttien kopiointi omalle levykkeelle tai niiden luovuttaminen ulkopuolisille ei ole sallittua.

Tekijänoikeuden kohde ja kesto

Tekijänoikeus syntyy samalla kuin teoskin. Tekijänoikeuden saa se henkilö, joka teoksen on luonut. Teoksia ovat esimerkiksi kirjat, lehdet, tietokoneohjelmat, valokuvat, näytelmät, elokuvat ja maalaukset. Suojan kohteena on teoksen ulkomuoto ja ilmaisutapa. Tietoa, ideaa tai rakennetta ei suojata, joten ne ovat vapaasti jokaisen käytettävissä. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä.

Suojan sisältö

Tekijänoikeuslaki antaa luovan työn tekijälle yksinoikeuden määrätä, miten hänen työnsä tuloksia käytetään. Teoksesta ei ilman tekijän lupaa saa valmistaa kappaleita, eikä sitä saa esittää tai näyttää julkisesti taikka myydä, lainata tai vuokrata yleisölle.

Myös teoksen muunteleminen, esimerkiksi kääntäminen, sovittaminen tai digitaaliseen muotoon muuntaminen, samoin kuin digitaalisen teoksen kopiointi vaativat luvan. Myös teoksen antaminen yleisön saataville tietoverkossa kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin.

Julkistetusta teoksesta saa kuitenkin tehdä muutaman kappaleen yksityiseen eli omaan ja perheen käyttöön. Tietokoneohjelmien kopiointi on kuitenkin kokonaan kielletty. Yksityiseen käyttöön valmistettuja kopioita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, ja esimerkiksi niiden myynti on kiellettyä.

Elektran sopimukset

Lisätietoa tekijänoikeudesta: Kopiosto r.y., Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki, puh. (09) 431 521.

Päivitetty 25.2.2002 / Jyrki Ilva