Raporttien hakemistosivulle

ELEKTRA-palvelun kannalta kiinnostavia ulkomaisia projekteja

Riitta Alkula


Sisältö


JOHDANTO

Muistiossa esitellään projekteja, joissa tutkitaan samantyyppisiä kysymyksiä kuin ELEKTRA-palvelussa. Tällaisia teemoja ovat dokumenttien välittäminen elektronisessa muodossa tietoverkkojen (Internetin) välityksellä, elektronisten (full-text) dokumenttien liittäminen näyttöluetteloiden viitetietueisiin ja elektronisten dokumenttien välitykseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset ja -korvaukset.

Alla olevaan listaan on pyritty valikoimaan projekteja, jotka ovat jo jonkin aikaa olleet käynnissä ja joissa siten on käytännön kokemuksia jo saatu. Vasta alkamassa olevat projektit on yleensä kuvattu vain lyhyesti, jos niistä ei vielä tällä hetkellä ole muuta tietoa kuin projektisuunnitelma. Samaten on mainittu lyhyesti sellaisiakin projekteja, joissa on kiinnitetty huomiota vain yhteen yllämainituista teemoista, jos projekti muuten on kiinnostava.

Toisaalta listasta on jätetty pois hankkeita, jotka sinänsä ovat kiinnostavia, mutta eivät enää ELEKTRA-palvelun kannalta ajankohtaisia. Esimerkiksi TULIP-projektissa välitettiin dokumentteja elektronisessa muodossa, mutta skannattuina kuvatiedostoina, joita katseltiin projektia varten suunnitelluilla selaimilla (http://www.elsevier.nl:80/homepage/about/resproj/tulip.shtml). Nykyisissä projekteissa ei enää suunnitella omia erillisiä selainohjelmia, vaan pyritään yleiskäyttöisyyteen: dokumenttien halutaan olevan selailtavissa ja poimittavissa verkosta samoilla työvälineillä, joita käyttäjät muutenkin tarvitsevat (tyypillisimmillään WWW-selainohjelma). Kun suuret kansainväliset kustantajat ovat uudistaneet tuotantoprosessiaan ja niiden julkaisut tuotetaan valmiiksi elektronisessa muodossa kuvia myöden, skannattujen kuvatiedostojen käyttö projektien testiaineistona on vähentymään päin ja valmiista tiedostoista tuotettavien tallennus- ja jakelumuotojen (esimerkiksi Adobe Acrobat eli PDF-tiedostomuoto) suosio lisääntymässä.


Sivun alkuun

WebDOC

WebDOC-projektissa tutkitaan, kuinka elektronisessa muodossa olevat dokumentit voidaan asettaa tietontarvitsijoiden ulottuville WWW:n välityksellä. Projektin ytimenä on keskitetty kirjastoluettelo WebCAT, johon elektronisessa muodossa saatavilla olevat dokumentit luetteloidaan. Tätä kirjastoluetteloa ylläpitää hollantilainen kirjastojen atk-palvelukeskus Pica. Projekti alkoi helmikuussa 1995 ja sen pilottivaihe kestää noin kaksi vuotta.

Projektiin osallistuu Pican lisäksi joukko korkeakoulukirjastoja ja pari tieteellistä kustantajaa. Korkeakoulukirjastot tarjoavat projektin käyttöön korkeakoulujen omia julkaisuja kuten väitöskirjoja ja tutkimusraportteja, kaupalliset kustantajat taas tieteellisten lehtien artikkeleita elektronisessa muodossa. Projektiin osallistuvat kirjastot luetteloivat aineistonsa itse keskitettyyn kirjastoluetteloon Pican käyttämässä luettelointimuodossa.

Toisin kuin monessa muussa projektissa (esimerkiksi alempana esitettävissä COPINET- ja ELSA-projekteissa), dokumentteja ei tallenneta yhteen keskitettyyn ja paikalliseen järjestelmään, vaan kukin projektin osapuolista rakentaa ja ylläpitää itse omaa dokumenttitietokantaansa, jota WebDOC-järjestelmä hyödyntää. Kokeilun alkuvaiheessa käytetyt tiedostomuodot olivat HTML, PDF, TIFF ja PostScript.

Tiedontarvitsija voi käyttää keskitettyä kirjastoluetteloa WWW-selaimellaan. Kun käyttäjä löytää luettelosta kiinnostavan dokumentin viitetietueen, hän painaa tilauspainiketta. Käyttäjä ei kuitenkaan saa dokumenttia heti nähtävilleen, vaan ensin järjestelmä tarkistaa dokumentin käyttöoikeuden ja tilanteesta riippuen toimii seuraavasti:

 1. Dokumentti on vapaasti käytettävissä, joten tilauspyyntö lähetetään kyseiseen dokumenttitietokantaan ja dokumentti toimitetaan asiakkaalle
 2. Dokumentin käytöstä on tehty lisenssisopimus kyseisen tilaajan oman korkeakoulukirjaston ja kustantajan välillä ja se on vapaasti kyseisen korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä; tilauspyyntö lähetetään kyseiseen dokumenttitietokantaan ja dokumentti toimitetaan asiakkaalle
 3. Dokumentti on suojattu, joten tilaajan on syötettävä järjestelmään kaukolainatilinsä koodi (PIN-koodi - menetelmä, jolla hollantilaiset yksityishenkilöt voivat hankkia kirjastosta erityisen tilin, jolta kaukolainatilaukset veloitetaan). Kun tililtä on veloitettu tarvittava summa, tilaajalle lähetetään avain, jolla hän saa haettua dokumentin tietokannasta.

Koordinaattori: Pica, Centre for Library Automation

Yhteystiedot: Pica, attn. Ariane Swets, P.O. Box 876, NL-2300 AW Leiden, The Netherlands; puhelin: +31 71 5 257 257, fax: +31 71 5 223 119, email: francienv.bohemen@pica.n

Muut osapuolet: Joukko hollantilaisia ja saksalaisia korkeakoulukirjastoja (http://www.pica.nl/frames/en/overpica/projecten/webdoc/deelnemende_bibliotheken_en.shtml) sekä Kluwer Academic Publishers ja Academic Press Inc.

Lisätietoja: http://www.pica.nl/frames/en/overpica/projecten/webdoc/project_en.shtml


Sivun alkuun

EU:n rahoittamat hankkeet

DECOMATE

Delivery of Copyrighted Materials to End-users

DECOMATE on EU:n rahoittama projekti (Telematics for Libraries 3078), jossa välitetään tekijänoikeussuojan alaisia elektronisia julkaisuja tiedontarvitsijoille, tässä tapauksessa yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Projekti alkoi maaliskuussa 1995 ja kestää kaksi vuotta.

Projektissa mukana olevat kolme yliopistoa saavat yli sata tieteellistä lehteä elektronisessa muodossa käyttöönsä suoraan niiden kustantajalta Elsevieriltä. Julkaisu- ja artikkelitietokantaa käytetään WWW-selaimen avulla. Dokumentit on tallennettu Adobe Acrobat- eli PDF-muodossa.

DECOMATE-järjestelmä sisältää ohjelmistomodulin, jolla määritellään käyttäjät ja näiden käyttöoikeudet sekä seurataan järjestelmän toimintoja siten, että käytönseurantatietojen perusteella voidaan laskea tekijänoikeuskorvaukset.

Koordinaattori: Tilburg University

Yhteystiedot: Joost Dijkstra, Tilburg University Library, PO Box 90153, 5000 LE Tilburg, Netherlands; puhelin: +31 13 663327, fax: +31 13 663370; email: J.M.M.Dijkstra@kub.nl

Muut osapuolet: Elsevier Science, The London School of Economics and Political Science (Englanti), Spanish Universita Autonoma de Barcelona (Espanja)

Lisätietoja: http://www.lse.ac.uk/decomate/


Sivun alkuun

COPINET

Billing System for Open-Access Networked Information Resources

COPINET on EU:n kirjasto-ohjelman rahoittama projekti (Telematics for Libraries 3-3033), jossa tutkitaan elektronisten julkaisujen hakua, välittämistä ja laskutusta Internetin välityksellä. Erityisesti tutkitaan sitä, miten palveluja voidaan tarjota myös satunnaisille organisaation ulkopuolisille käyttäjille, jotka maksavat vain haluamistaan julkaisuista. Projekti alkoi helmikuussa 1995 ja kestää kaksi vuotta.

Projektin testitietokantana on 100 000 viitteen otos IEE:n INSPEC-tietokannasta, jonka 10 000 viitetietueeseen on linkitetty myös itse julkaisut. Tietokantaan on rakennettu WWW-käyttöliittymä, joten tiedontarvitsija voi hakea sitä normaalilla WWW-selaimellaan. Jos viitteeseen on linkitetty artikkeli, käyttäjä voi saada myös itse artikkelin nähtävilleen. Artikkelien tilaus on maksullista (joskaan todellisia rahalaskuja ei vielä testivaiheessa lähetetä). Laskutukseen on useita vaihtoehtoja: rekisteröityjen tiliasiakkaiden tiliä veloitetaan tai heille lähetetään lasku, rekisteröimättömät käyttäjät voivat maksaa luottokortilla tai DigiCash-rahakkeilla. Artikkelit on tallennettu tietokantaan kuvamuodossa, jolloin käyttäjä voi halutessaan tilata ja maksaa vain haluamansa sivut - koko artikkelin tilaus kerralla tulee kuitenkin halvemmaksi kuin sivujen ostaminen yksittäin.

Koordinaattori: MARI Computer Systems Ltd.

Yhteystiedot: Pete Bennett, MARI Computer Systems Ltd, Unit 22, Witney Way, Boldon Business Park, Boldon, Tyne and Wear, NE35 9PE, UK; puhelin: +44 191 519 1991, fax: +44 191 519 1990, email: psgb@mari.co.uk

Muut osapuolet: Danmarks Tekniske Videncenter & Bibliotek (DTV), Institution of Electrical Engineers (IEE)

Lisätietoja: http://www.mari.co.uk/copinet/


Sivun alkuun

ELSA

Electronic Library SGML Applications

EU:n rahoittamassa (Telematics for Libraries 2006) ELSA-projektissa tutkitaan tieteellisten lehtien artikkeleiden tallennusta ja hakua elektronisessa muodossa. Artikkelien teksti on koodattu SGML-muotoon ja ne sekä niihin liittyvät kuvat tallennetaan julkaisutietokantaan.

Testiaineistona on Elsevierin noin sadasta lehdestä kokoama 5000 artikkelin kokoelma. Jouve S. A. on projektin koordinaattori ja kehittää projektissa käytettävät asiakas/palvelin-ohjelmat ja De Montfortin yliopisto käyttäjien tarvitsemat käyttöliittymät; lisäksi De Montfort huolehtii käyttäjätestauksista.

Koordinaattori: Jouve S.A

Yhteystiedot: Catherine Lupovici, Jouve Systemes d'Information, Bd Sébastopol B.P. 2734, 75027 PARIS cedex 01, FRANCE; puhelin: +33 1 44 76 86 00, fax: +33 1 44 76 86 10, email cl@blutch.jouve.fr

Muut osapuolet: Elsevier, De Montfort University (Leicester, UK)

Lisätietoja: http://elsa.dmu.ac.uk/


Sivun alkuun

IMPRIMATUR

Intellectual Multimedia Property Rights Model and Terminology for Universal Reference

IMPRIMATUR (alkuaan latinaa, 'painolupa') on EU:n ESPRIT-ohjelman projekti 20676. (ESPRIT-ohjelmaa koordinoi Euroopan komission direktoraatti DG III). Projekti alkoi 1996 ja kestää vuoteen 1998.

Projektin tarkoituksena on suunnitella ja suositella menetelmiä, joiden avulla on mahdollista myydä erilaisia tekijänoikeuksin suojattuja elektronisia julkaisuja, multimediatuotteita yms. siten, että sekä tekijöiden että käyttäjien edut ja oikeudet otetaan huomioon. Siinä on tarkoitus rakentaa Internet-palvelimen prototyyppi, jossa kaupankäyntiin liittyvien tekijänoikeuskorvausten hallinnointi otetaan huomioon.

Koordinaattori: Authors' Licensing and Collecting Society Ltd. (ALCS)

Yhteystiedot: C. Barlas, Authors' Licensing and Collecting Society Ltd., 74 New Oxford Street, London W1A 1EF, UK; puhelin: +44 171 255 2034, fax: +44 171 323 0486, email: IMPRIMATUR@alcs.co.uk

Muut osapuolet: Projektin konsortiossa on mukana sekä tuottajien että käyttäjien edustajia sekä tietotekniikka- ja tietoliikenneyrityksiä niin Euroopasta kuin USA:stakin. Project partners: EUSIDIC, IFPI, ILC Ltd., The Interactive Multimedia Association, Teles GmbH, Telia AB, Bertelsmann AG, The British Library, CISAC, CliPet Communications, DigiCash, Florence University (Firenzen yliopisto), Croft Communication Consultants, Thomson Multimedia; Affiliate Partners: International Federation of Reprographic Rights Organisations, International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, EDItEUR, The Library of Congress Copyright Office

Lisätietoja: http://www.imprimatur.alcs.co.uk/


Sivun alkuun

ECUP+

European Copyright User Platform

ECUP+ on EU:n rahoittama projekti (Telematics for Libraries 3000), jossa selvitetään elektronisten dokumenttien käyttöön kirjastoissa liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Projekti on jatkoa yksivuotiselle (1995) ECUP I -hankkeelle. ECUP+ alkoi tammikuussa 1996 ja kestää kolme vuotta. Projektin ohjausryhmän suomalainen jäsen on Heikki Poroila Vantaan kaupungin kirjastosta, email: poroila@katto.kaapeli.fi.

Projektin puitteissa

 • pyritään lisäämään kirjastojen tietämystä elektronisten dokumenttien käyttöön liittyvissä tekijänoikeuskysymyksissä
 • pyritään vahvistamaan kirjastojen asemaa päätettäessä tekijänoikeusasioista
 • on järjestetty ja järjestetään aiheeseen liittyviä seminaareja eri jäsenmaissa
 • on perustettu neuvontakeskus (focal point) vastaamaan tekijänoikeuskysymyksiin

Koordinaattori: European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

Yhteystiedot:Emanuella Giavarra, EBLIDA/ECUP-secretariat, PO Box 43300, 2504 The Hague, Netherlands; puhelin +31 70 3090608, fax +31 70 3090708, email: ecup.serc@dial.pipex.com

Muut osapuolet: 38 jäsenyhdistystä

Lisätietoja:http://www.kaapeli.fi/~eblida/ecup/index.html


Sivun alkuun

Englannin eLib-hankkeet

Monien eLib-projektien laajuus ja niiden kohderyhmä ovat hyvin samanlaiset kuin ELEKTRA-palvelussa. eLib-hankkeille on tyypillistä, että samaan aihealueeseen voi liittyä useita, osin päällekkäisiä projekteja (http://www.ukoln.ac.uk/elib.html).

eLib-hankkeiden perustana on Follettin työryhmän raportti (http://ukoln.bath.ac.uk/follett/follett_report.html), jossa esitettiin suosituksia siitä, miten kirjastoista tulisi tietotekniikan avulla kehittää elektronisia tietovarantoja. Tällaiset tietovarannot voisivat tietoverkkojen kautta olla yleisesti mahdollisimman monen korkeakoulun käytettävissä ja siten säästäisivät resursseja. eLib-hankkeita rahoittaa Joint Information Systems Committee (JISC; http://www.niss.ac.uk/education/jasper/intro.html).


Sivun alkuun

InfoBike

InfoBike-projektissa tiedontarvitsija voi hakea kiinnostavia artikkeleita viitetietokannoista ja saada löytämänsä artikkelit elektronisessa muodossa omalle työasemalleen. Projektissa myös testataan, miten tällainen elektronisen dokumentin hakeminen, tilaaminen, toimittaminen ja selailu käytännössä toimii. Järjestelmän testauksen on tarkoitus alkaa tammikuussa 1997.

Järjestelmän osat ovat seuraavat:

 • dokumenttien tilaus InfoBike Gatewayn kautta (tai BIDSin kautta)
 • WWW-käyttöliittymä kustantajien julkaisuluetteloihin ja dokumenttien jakelu WWW-selaimen avulla (kustantajien luettelot sisältävät julkaisujen metadatakuvaukset eli julkaisujen bibliografiset tiedot)
 • elektronisten lehtien tietokanta; aluksi artikkelien tallennusmuotona on Adobe Acrobat PDF-tiedostomuoto, mutta projektin myöhemmässä vaiheessa mukaan on tarkoitus ottaa myös muita tiedostomuotoja (multimediajulkaisuja); elektroniset lehdet on tallennettu joko paikalliselle palvelimelle tai muualla verkossa sijaitseville palvelimille
 • tapahtumaseuranta, jonka avulla voidaan hallita lehtien käyttölisenssejä ja maksujärjestelmiä; käyttäjä voi maksaa kustannukset esimerkiksi luottokortilla, mutta on myös mahdollista, että kustantajat ja laitokset tekevät lisenssisopimuksen, jonka mukaan järjestelmän käyttö on ko. laitosten henkilökunnalle ja opiskelijoille ilmaista (jolloin taas järjestelmän on osattava tunnistaa tällaiset rekisteröidyt käyttäjät).

InfoBike-järjestelmän on tarkoitus olla avoin siinä mielessä, että siinä voidaan sallia monia erilaisia tiedostomuotoja, mukaanlukien erilaiset multimediatiedostot (kuva-, ääni- ja videotiedostot, SGML, perus-ASCII jne.). Samaten tiedostot voivat olla jo alunperin elektroniseen muotoon tuotettujen julkaisujen lisäksi myös kuvatiedostoja, jotka on tuotettu skannaamalla alkuperäinen paperimuotoinen julkaisu kuvanlukijalla. Testiaineiston projektin käyttöön antavat Academic Press ja Blackwell Science.

Koordinaattori: Bath Information & Data Services (BIDS), University of Bath

Yhteystiedot: Barry Smethurst, Project Director, Bath Information Data Services, University of Bath, Claverton Down, BATH, BA2 7AY, UK; puhelin: +44 (0) 1225 826273, fax: +44 (0) 1225826176, email: B.Smethurst@bath.ac.uk

Muut osapuolet: Academic Press, Blackwell Science, Consortium of Academic Libraries in Manchester (CALIM), ICL, Keele University, Kent University, Staffordshire University

Lisätietoja: http://www.bids.ac.uk/elib/infobike/homepage.html


Sivun alkuun

SCOPE

Scottish Collaborative On-demand Publishing Enterprise

SCOPE-projektissa välitetään kurssimateriaalia Internetin välityksellä skotlantilaisten yliopistojen opiskelijoille. Alunperin kurssimateriaali välitettiin valokopioina, mutta projektin painopiste on siirtymässä elektronisiin julkaisuihin. Elektronisten julkaisujen tallennusmuotona on pääosin Adoben Acrobat- eli PDF-muoto. Projekti alkoi toukokuussa 1995 ja kestää kolme vuotta.

Olennainen osa projektia on tekijänoikeusmaksujärjestelmän rakentaminen (Cactus, SCOPE Electronic Copyright Management System). Cactus-järjestelmän avulla on mahdollista kontrolloida käyttöoikeuksia, järjestää tapahtumaseuranta, laskea tekijänoikeusmaksut sekä välittää sallitut dokumentit rekisteröidyille käyttäjille. SCOPE-järjestelmän on tarkoitus olla mahdollisimman yleinen niin, että siihen voidaan ottaa yhteys erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanoilla.

Koordinaattori: University of Stirling

Yhteystiedot: Mrs Carolyn Rowlinson, Associate Librarian, University of Stirling, STIRLING, FK9 4LA, UK; puhelin: +44 (0) 1786 467228, fax: +44 (0) 1786 466866, email: cagr1@stirling.ac.uk, Email: lis-scope@mailbase.ac.uk

Muut osapuolet: Aberdeenin, Abertayn, Edinburghin, Glasgow'n, Glasgow Caledonianin, Heriot-Wattin, Paisleyn, Robert Gordonin, St Andrewsin and Strathclyden yliopistot ja Queen Margaret College

Lisätietoja: http://www.stir.ac.uk/infoserv/scope/


Sivun alkuun

ACORN

Access to Course Readings via Networks

ACORN-projektissa kehitetään järjestelmä, jossa opiskelijat saavat helposti kurssikirjallisuuteensa sisältyvistä artikkeleista kopion elektronisessa muodossa. Projekti alkoi elokuussa 1996 ja päättyy tammikuussa 1998. Olennainen osa ACORN-järjestelmää on tapahtumaseuranta, johon tekijänoikeusmaksujen maksatus perustuu. Projektissa oleva kaupallinen dokumenttien välitykseen erikoistunut yritys, Swets, huolehtii tekijänoikeussopimuksien laatimisesta ja royaltien maksamisesta.

Järjestelmä muodostuu erillisestä dokumenttitietokannasta, joka on linkitetty kirjaston näyttöluetteloon. Näyttöluetteloa on mahdollista käyttää myös WWW:n kautta (TALIS Web OPAC). Varsinainen dokumenttitietokanta on tallennettu Sun-palvelimelle, jossa dokumentteja hallinnoidaan Sybase-relaatiotietokannan avulla. Dokumentit (artikkelit) on tarkoitus tallentaa tietokantaan Adoben Acrobat- eli PDF-muodossa. Järjestelmän käyttöoikeus on vain rekisteröidyillä käyttäjillä. Projektiin liittyy myös käyttäjätutkimus, jossa selvitetään opiskelijoiden näkemyksiä elektronisen aineiston ja järjestelmän käytettävyydestä.

Koordinaattori: Pilkington Library at Loughborough University

Yhteystiedot: Ms Paula Kingston, Project Manager, Pilkington Library, Loughborough University of Technology, Loughborough, LE11 3TU, UK; puhelin: +44 (0) 1509 222366, fax: + 44 (0) 1509 223 993, email: p.j.kingston@lboro.ac.uk

Muut osapuolet: Swets & Zeitlinger, Loughborough University Computing Services, Leicester University Library, Department of Information and Library Studies at Loughborough University

Lisätietoja: http://acorn.lboro.ac.uk/ ; Kingston, P. 1996. Project Acorn: Using Internet tools to provide local solutions. Managing Information, vol. 3, no. 10, pp. 42 - 44.


Sivun alkuun

EDDIS

Electronic Document Delivery: the Integrated Solution

EDDIS-hankkeessa rakennetaan elektronisten dokumenttien paikantamis- ja välitysjärjestelmän pilottiversio, jota tiedontarvitsijat (loppukäyttäjät) voivat itse käyttää. Järjestelmän avulla kuka tahansa Englannin korkeakoulun opiskelija tai tutkija voi etsiä häntä kiinnostavia julkaisuja, saada tietoja niiden saatavuudesta, ja tilata haluamiaan julkaisuja järjestelmän välityksellä. Tyypillisesti kyseessä ovat julkaisut, joista asiakkaalle toimitetaan kopio (non-returnable items). EDDIS-järjestelmän pilottiversiota on myös tarkoitus kokeilla käytännössä.

EDDIS-järjestelmän periaatteena on, että tiedontarvitsija hakee julkaisutietoja bibliografisista tietojärjestelmistä. Jos kiinnostava julkaisu löytyy, eikä sitä ole paikallisessa kirjastossa, käyttäjä voisi lähettää tilauksen johonkin välityspalveluun (kuten British Library Document Supply Centre) ja määritellä, missä muodossa julkaisu hänelle toimitetaan. Jos kyseessä on artikkeli, se voidaan lähettää suoraan tiedontarvitsijan omalle työasemalle elektronisessa muodossa.

Järjestelmään integroitu tilausten hallinta ja laskutus tapahtuu normaalisti loppukäyttäjältä piilossa, kirjaston hallinnoimana. Laskutusjärjestelmä pystyy käsittelemään kaikki tavanomaiset dokumenttien maksutavat. Myös tekijänoikeusmaksut (copyright clearance fees) on otettu huomioon.

Koordinaattori: University of East Anglia at Norwich

Yhteystiedot: Dr David Baker, Project Co-ordinator, University of East Anglia, Norwich, NR4 7TJ, UK. puhelin: +44 (0) 1603 592434, fax: +44 (0) 1603 259490, email: d.baker@uea.ac.uk

Muut osapuolet: University of Stirling, University of Lancaster; BIDS, BLDSC, SALSER, JASON (Bielefeld University Library), CUP.

Lisätietoja: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/ http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/projects/eddis/


Sivun alkuun

ERIMS

Electronic Readings In Management Studies

ERIMS-projektin tavoitteet ovat monessa suhteessa samanlaiset kuin ELEKTRA-palvelun, paitsi että ERIMS-hankkeessa dokumentit eivät ole varsinaisesti elektronisia julkaisuja, vaan perinteisiä paperijulkaisuja digitoituina. Paperijulkaisut on skannattu ja sivut on tallennettu tietokantaan kuvamuodossa.

Projektissa luodaan asiakas-palvelin-järjestelmä, jonka avulla käyttäjät (opiskelijat, korkeakoulujen ja kirjastojen henkilökunta) löytävät helposti haluamaansa aineistoa, voivat selailla sitä ruudulla ja tarvittaessa tulostaa. ERIMS-järjestelmä on erillinen, vain rekisteröityjen käyttäjien käytettävissä oleva järjestelmä (käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana). Tutkimustietokantaan on tarkoitus tallentaa noin 20 000 sivua (20 gigatavua). Projektissa selvitetään myös vaihtoehtoisia jakelutapoja, kuten CD-ROM- tai verkkojakelua.

Keskeinen osa projektia on ollut käyttöoikeuksista sopiminen (käyttölisenssi) kustantajien kanssa. Tekijänoikeuskysymykset otetaan huomioon siten, että järjestelmä tilastoi, mitä julkaisuja on katseltu ja tulostettu. Näiden tilastojen perusteella käyttäjiä voidaan laskuttaa ja tekijänoikeuksien omistajille (kirjoittajat ja kustantajat) maksaa käyttöön perustuva korvaus. Myöhemmin järjestelmää on tarkoitus laajentaa niin, että laskutus on mahdollista tehdä automaattisesti.

ERIMS-järjestelmä koostuu seuraavista osista:

 • kuvatietueista koostuva varsinainen julkaisutietokanta; kuvia voidaan selailla ruudulla ja haluttaessa tulostaa paperille
 • bibliografiset tiedot, jotka on poimittu korkeakoulujen kurssikirjallisuusluetteloista (nimeke, tekijä, julkaisia, aihealue, tiivistelmä)
 • oikeudenomistajat eli tietokantaan tallennettujen julkaisujen kustantajien tai muiden kustannusoikeuden omistavien tahojen yhteystiedot
 • dokumenttien copyright-tiedot: kuka kunkin dokumentin oikeudet omistaa ja millaiset ehdot sen käytöstä on annettu (royaltit, käyttömaksut)
 • järjestelmän hallintatiedot: käyttäjät, salasanat, käyttöoikeudet; käyttötilastot

Koordinaattori: University of Oxford, School of Management Studies ja Templeton College

Yhteystiedot: Dr Gerd Islei, Project Director and Fellow in Information Management, Templeton College, Kennington, Oxford, OX1 5NY, United Kingdom; puhelin: +44 (0) 1865 735422, fax: +44 (0) 1865 736374, email: ISLEI_G@templeton.oxford.ac.uk

Muut osapuolet: University of Aston, University of Sheffield; Blackwell, Butterworth, Oxford University Press, Routledge ja Scandinavian University Press.

Lisätietoja: http://www.templeton.ox.ac.uk/www/college/library/erims/intro.htm


Sivun alkuun

British Library Digital Library Project

British Library on käynnistämässä hanketta elektronisten kirjastopalvelujen kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Palvelut suunnitellaan sekä englantilaisia käyttäjiä varten että kansainväliselle käyttäjäkunnalle. Ensimmäinen tarjouskierros on suoritettu. Hankkeen odotetaan käynnistyvän syksyllä 1998.

Hankkeen tarkoituksena on mm.

 • laajentaa ja parantaa kirjaston artikkelikopioiden välitystä ottamalla käyttöön elektroninen arkisto
 • laajentaa patenttipalveluita
 • parantaa kirjaston historiallisten kokoelmien käyttömahdollisuuksia

Yhteystiedot: John Draper, Project Manager, Digital Library Programme, The British Library, 2 Sheraton Street, London W1V 4BH, UK; email: john.draper@bl.uk

Lisätietoja: http://www.bl.uk/services/ric/diglib/digilib.html


Sivun alkuun

NCSTRL

Networked Computer Science Technical Reports Library

NCSTRL on avoin, tietoverkkojen käyttöön perustuva dokumenttien tallennus- ja jakelujärjestelmä, jossa hajautetusti eri palvelimille tallennettuja dokumentteja (tässä tapauksessa teknisiä raportteja) voidaan hakea ja välittää keskitetysti. Sen pohjana on ns. Dienst-protokolla (http://www.ncstrl.org/Dienst/htdocs/Info/protocol4.html), joka määrittelee, miten tällaisia dokumenttitietokantoja voidaan käyttää WWW:n kautta.

Dienst sallii dokumenttien olevan periaatteessa missä tahansa tiedostomuodossa. Teknisten raporttien bibliografiset tiedot on indeksoitu omaan tietokantaansa, josta käytetään nimitystä metatietokanta. Tiedontarvitsija voi hakea haluamaansa tietoa metatietokannasta ja saada haun tuloksena saamansa dokumentin nähtävilleen ilman, että hänen tarvitsee tietää, minkä organisaation mille tietokoneelle kyseinen dokumentti on tallennettu. Tekijänoikeusmaksuja ei NCSTRL-järjestelmässä peritä, vaan dokumentit ovat julkisia ja periaatteessa kenen tahansa käytettävissä.

Organisaatiot voivat toteuttaa NCSTRL-järjestelmän joko laajana normaaliversiona tai suppeana versiona:

 1. Normaalitasolla järjestelmä muodostuu WWW-palvelimesta ja siihen liittyvästä toisesta palvelimesta, joka sisältää varsinaisen dokumenttitietokannan; hakuohjelmiston, jolla viite- eli metatietoja haetaan; ja käyttöliittymän, jolla ollaan yhteydessä muuhun (eli muualla sijaitsevaan hajautettuun) NCSTRL-kokoelmaan. Lisäksi dokumentit on mahdollista tallentaa useissa tiedostomuodoissa ja tulostaa paikallisesti paperille.
 2. Suppealla tasolla järjestelmään tallennetaan dokumentit vain yhdessä tiedostomuodossa (kuten PostScript) ja järjestelmä on käytännössä vain tiedoston tallennus- ja hakupalvelin (FTP-palvelin). Organisaatio ei indeksoi dokumentteja itse, vaan toimittaa bibliografiset tiedot palvelimelle, joka huolehtii indeksoinnista keskitetysti.

Osapuolet: joukko tietotekniikan tutkimuslaitoksia eri puolella maailmaa: http://www.ncstrl.org/Dienst/UI/2.0/ListPublishers

Lisätietoja: http://www.ncstrl.org/; http://cs-tr.cs.cornell.edu/

Euroopassa NCSTRL-hankkeessa kehitetyn tekniikan on ottanut käyttöön tietotekniikan ja matematiikan tutkimuslaitosten yhteenliittymä ERCIM, European Research Consortium for Informatics and Mathematics. ERCIM aikoo SAMOS-hankkeessa rakentaa digitaalisen kirjaston, joka muodustuu sen jäsenorganisaatioiden dokumenttitietokannoista ja näiden metatietokannasta (The Ercim Digital Library Initiative).

Lisätietoja: http://www.area.pi.cnr.it/ErcimDL/


Sivun alkuun

Yhdysvaltain suuret Digital Libraries -hankkeet

NSF/DARPA/NASA Digital Libraries Initiative Projects

Yhdysvalloissa on käynnissä kuusi suurta projektia, joissa tutkitaan elektronisen aineiston hallintaa ja verkkovälitystä yms. Rahoittajina ovat National Science Foundation (NSF), the Department of Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ja National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Tyypillistä hankkeille on käsiteltävän aineiston suuri määrä. Näiden hankkeiden tavoitteena on löytää ratkaisuja siihen, miten valtavia tietovolyymejä voidaan tallentaa, käsitellä ja asettaa tarjolle digitaalisessa muodossa. Keskeistä on myös, miten haluttu yksittäinen tieto voidaan löytää ja saada tiedontarvitsijan käyttöön valtavan aineistomäärän joukosta. Hankkeet ja niiden tavoitteet eivät tästä syystä ole suoraan hyödynnettävissä ELEKTRA-palvelussa, mutta ne mainitaan tässä, koska ne ovat olleet monien myöhempien projektien esikuvina.

Hankkeeseen sisältyvät projektit ovat:

 • University of Michigan: Intelligent Agents for Information Location, http://www.si.umich.edu/UMDL/
 • University of Illinois: "Building the Interspace: Digital Library Infrastructure for a University Engineering Community"- Federating Repositories of Scientific Literature; http://dli.grainger.uiuc.edu/default.htm
 • University of California, Berkley,: "The Environmental Electronic Library: A Prototype of a Scalable, Intelligent, Distributed Electronic Library"; http://elib.cs.berkeley.edu/
 • Carnegie Mellon University: "Informedia: Integrated Speech, Image and Language Understanding for Creation and Exploration of Digital Video Libraries"; http://www.informedia.cs.cmu.edu/
 • Stanford University: Interoperation Mechanisms Among Heterogeneous Services; http://walrus.stanford.edu/diglib/
 • University of California, Santa Barbara: "The Alexandria Project: Towards a Distributed Digital Library with Comprehensive Services for Images and Spatially Referenced Information" - Spatially-referenced Map Information; http://alexandria.sdc.ucsb.edu/

Lisätietoja: http://dli.grainger.uiuc.edu/national.htm; http://www.cise.nsf.gov/iris/DLHome.html; Special Issue on Digital Libraries in the Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Computer Magazine: http://www.computer.org/pubs/computer/dli/


Sivun alkuun

Muita projekteja lyhyesti

eLib: CATRIONA II, Approaches to University Management of Electronic Resources

Projektissa tutkitaan, miten korkeakoulut voivat laatia ja hallita opetusmateriaaleja yms. tietovarantoja elektronisessa muodossa niin, että ne saadaan kampuksella (ja mahdollisesti muuallakin) helposti käyttäjien ulottuville. Projektissa myös linkitetään opetusmateriaaleja, luentoja ym. aineistoja näyttöluetteloon (Z39.50) niin, että näyttöluettelosta löydetty dokumentti on mahdollista saada saman tien käyttäjän työasemalle.

Lisätietoja: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/projects/catriona/

eLib: eOn, Interinstitutional networking of learning materials

Projektissa tuotetaan oppimateriaalipaketteja, joista opettaja voi koota haluamansa koosteen (tarvejulkaiseminen). Aineisto on saatavilla verkossa ja lisäksi bibliografiset tiedot luetteloidaan mukana olevien korkeakoulujen kirjastoluetteloihin. Julkaisujärjestelmässä on tarkoitus ottaa huomioon myös tekijänoikeus- ja käyttömaksut.

Lisätietoja: http://eon.unn.ac.uk/info.htm


Sivun alkuun

eLib: Phoenix, On-demand publishing project under the eLib programme

Phoenix-projektissa tutkitaan kurssikirja-aineiston tarvejulkaisemista. Paperimuotoinen kurssikirjallisuus skannataan, muunnetaan tekstiksi ja näin saatu raakateksti koodataan SGML/HTML-tiedostoiksi. Phoenix-järjestelmässä kirjastoluettelo on linkitetty paikallisverkossa olevaan julkaisutietokantaan. Jos kirjastoluettelosta löytyy julkaisu, joka on tässä julkaisutietokannassa, käyttäjä voi tilata sen tulostettavaksi paikallisverkon välityksellä lähimmälle tulostimelle. Järjestelmä on maksullinen, käyttäjä maksaa kopion asettamalla kopiointikortin työasemaan kytkettyyn maksulaitteeseen. Maksuun sisältyvät myös tekijänoikeuskorvaukset. Projektissa on mukana yliopistoja (erityisesti De Montfort), jotka ovat olleet aktiivisia erilaisissa digitaalisten kirjastojen projekteissa: South Bank, De Montfort, Huddersfield ja Open Universities. Yritysosapuolet ovat Digital Equipment, Rank Xerox and BLCMP.

Lisätietoja: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/projects/phoenix/


Sivun alkuun

eLib: ERCOMS, Electronic Reserve Copyright Management Systems

Hankkeessa rakennetaan järjestelmä, jolla voidaan kontrolloida ja tilastoida elektronisten tietovarantojen käyttöä ja copyright-korvauksia. Sen on tarkoitus olla yleinen siten, että sitä voidaan hyödyntää missä tahansa tietojärjestelmässä, jossa tarvitaan copyright-oikeuksien hallinnointia.

Lisätietoja: http://ford.mk.dmu.ac.uk/Projects/ERCOMS/


Sivun alkuun

eLib: Sources of Digital Information

Marc Freskon British Librarylle tekemä selvitys erilaisista digitaalisessa muodossa olevista julkaisuista ja muista tiedonlähteistä. Selvityksessä on listattu yli kolme sataa erilaista tiedonlähdettä, myös muita kuin Internet-tiedostoja (paikallisesti käytettäviä tietokantoja, CD-tietolevyjä yms.). Suurin osa kuvauksista on kuitenkin tehty jo vuonna 1994, joten tiedot saattavat olla vanhentuneita.

Lisätietoja: http://ukoln.bath.ac.uk/papers/bl/sdi/intro.html/ - tiedosto on poimittavissa tästä osoitteesta Word for Windows 2.0 -tiedostona; virallinen julkaisu on British Library R&D Report 6102.


Sivun alkuun

EU/ESPRIT: COPEARMS

Projektin tarkoituksena on auttaa muita EU-projekteja erityisesti multimedia-aineiston välittämiseen liittyvissä tekijänoikeuskysymyksissä ja tekijänoikeuksien hallintaan tarkoitettujen järjestelmien kehittämisessä (electronic copyright management systems, ECMS). Projekti alkoi tammikuussa 1996 ja kestää kolme vuotta.

Lisätietoja: http://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/2/p5/proj5.htm


Sivun alkuun

Raporttien hakemistosivulle Raporttien hakemistosivulle


Päivitetty 25.11.1997


Lisätietoja: inf.nordep@vtt.fi