Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1998

Jussi Pikkusaari: Vaikea vapaus

Jussi Pikkusaari: Vaikea vapaus.

Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen kulttuuritaistelussa.

Bibliotheca Historica 32

ISSN: 1238-3503
ISBN: 951-710-085-X (painettu versio)
ISBN: 951-45-8569-0 (elektroninen versio)
Hinta: 140 markkaa
438 sivua, valokuvia

Summary in English, HTML, 44 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017).

Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin 23.5.1998 kello 15.30 (ls. HU 106) tarkastettavaksi FL Jussi Pikkusaaren väitöskirja "Vaikea vapaus. Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen kulttuuritaistelussa.".

Vastaväittäjänä oli professori Jorma Kalela Turun yliopistosta ja kustoksena professori Juha Manninen.

Tutkimus kuuluu aate- ja oppihistorian alaan.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Ajankohtaista Oulun yliopistossa ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]