Paavo Susitaival 1896-1993

Helsingin yliopiston
Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1998

L.J. Niinistö:
Paavo Susitaival 1896-1993.
Aktivismi elämänasenteena.

Bibliotheca Historica n:o 29

ISSN: 1238-3503
ISBN: 951-710-077-9 (painettu versio)
ISBN: 951-45-8565-8 (elektroninen versio)
Hinta: 140 markkaa
256 sivua, valokuvia

Summary in English, HTML, 23 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Humanistisessa tiedekunnassa esitettiin 4.4.1998 kello 10 (Yliopiston päärakennus, auditorium XII, Aleksanterinkatu 5) tarkastettavaksi FM Lauri Juhani Niinistön väitöskirja "Paavo Susitaival 1896-1993. Aktivismi elämänasenteena".

Tutkimus kuuluu Suomen historian alaan.

Vastaväittäjänä oli dosentti Martti Turtola ja kustoksena apulaisprofessori Juha Siltala.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Ajankohtaista Helsingin yliopistossa ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]