Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2002

Olli Matikainen:
Verenperijät

Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500-1600-luvuilla

Bibliotheca historica 78
ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951–746–268–9 (painettu versio)
ISBN 951–746–488-6 (elektroninen versio)
238 sivua
Hinta: 25 euroa.

Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin torstaina 15.8.2002 klo 12 tarkastettavaksi FL Olli Matikaisen Suomen historian väitöskirja "Verenperijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500-1600-luvuilla". [Ks. Tiedote]

Vastaväittäjänä toimi dosentti Kimmo Katajala (Joensuun yliopisto) ja kustoksena professori Toivo Nygård.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee riiputusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Arto ] [ Elektran väitöskirjat ] [ Jyväskylän yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]