Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2002

Anssi Mäkinen:
Linnaleirit ja vainovalkeat

Viipurin läänin asutus kaksikymmentäviisivuotisen sodan (1570-1595) jaloissa

Bibliotheca historica 73
ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-353-7 (painettu versio)
ISBN 951-45-9660-9 (elektroninen versio)
306 sivua
Hinta: 27 euroa.

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin lauantaina 16.2.2002 kello 12.00 tarkastettavaksi FL Anssi Mäkisen yleisen historian väitöskirja "Linnaleirit ja vainovalkeat. Viipurin läänin asutus kaksikymmentäviisivuotisen sodan (1570-95) jaloissa". Paikkana oli Kajaaninsali (L6).
[Ks. Tiedote]

Väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä toimii dosentti Jorma Keränen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Olavi K. Fält.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee ripustusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Arto ] [ Elektran väitöskirjat ] [ Oulun yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]