Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2001

Pirkko-Liisa Kastari:
Mao, missä sä oot?

Kiinan kulttuurivallankumous Suomen 1960-luvun keskusteluissa.

Bibliotheca historica 65

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-232-8 (painettu versio)
ISBN 951-45-9649-8 (elektroninen versio)
471 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Lauantaina 24. helmikuuta 2001 kello 12 esitettiin Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere julkisesti tarkastettavaksi FL Pirkko-Liisa Kastarin väitöskirja "Mao missä sä oot? Kiinan kulttuurivallankumous Suomen 1960-luvun keskusteluissa." [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu yleisen historian alaan.

Vastaväittäjänä toimi professori emeritus Seikko Eskola ja kustoksena professori Marjatta Hietala.

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. ELEKTRA-tietokanta on käytössä Suomen yliopistoissa, ammattikorkeakoulussa ja useissa tutkimuslaitoksissa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Tampereen yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]