Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Marianne Junila:
Kotirintaman aseveljeyttä

Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941-1944

Bibliotheca historica 61

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-216-6 (painettu versio)
ISBN 951-45-9647-1 (elektroninen versio)
385 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin lauantaina 28.10.2000 kello 12, Kajaaninsalissa (L6), tarkastettavaksi FM Marianne Junilan väitöskirja "Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941-1944". [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu Suomen historian alaan.

Vastaväittäjänä oli dosentti Maria Lähteenmäki Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jouko Vahtola.

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Elektran materiaali on käytettävissä Suomen yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yleisissä kirjastoissa.

[ ELEKTRA-palvelu ] [ Väitöskirjojen luettelo ] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ] [ Oulun yliopisto ]