Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Elektra-haku

Aineiston esittely

Ohjeet käyttäjille

Ohjeet julkaisijoille

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Käyttöoikeuksien valvonta

Elektran aineiston käyttöoikeus on hankittu konsortiokohtaisilla sopimuksilla mm. Suomen yleisille kirjastoille, ammattikorkeakouluille ja useimmille yliopistoille, joiden paikallisverkkojen IP-osoitteista Elektran aineisto on siis vapaasti käytettävissä.

Osa korkeakouluista tarjoaa aineistoa myös etäkäyttöön esim. Nelliportaalin tai VPN-yhteyden kautta. Etäkäyttöön liittyvät toimintaohjeet löytyvät kunkin oppilaitoksen omilta verkkosivuilta.

Elektran oman käyttöliittymän viitetiedot ovat vapaasti selailtavissa ja niistä voi tehdä tiedonhakuja. Kokotekstiartikkelien käyttö on sensijaan rajoitettua. Dokumentteihin pääsee käsiksi vain sellaisista verkko-osoitteista, joille on hankittu aineiston käyttöoikeus. Käyttäjäntunnistus perustuu IP-osoitteisiin, eli aineistoa pääsee lukemaan verkon kautta vain sellaisilta koneilta tai sellaisista IP-osoiteavaruuksista, jotka ovat sallittujen osoitteiden listalla.

Jos käyttäjän Internet-yhteys on hankittu esim. jonkin kaupallisen palveluntarjoajan kautta, Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sitä, että aineiston lukemiseen käytettävällä koneella on kiinteä, ulospäin näkyvä IP-osoite. Kiinteän IP-osoitteen saamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä omaan palveluntarjoajaan - yleensä kiinteä IP-osoite on saatavilla vain tiettyjen yhteystyyppien yhteydessä, ja siitä saatetaan periä ylimääräistä korvausta.

Konekohtainen kiinteä IP-osoite tarvitaan sellaisissa suuremmissa organisaatioissa, joissa Elektran käyttöoikeus on vain osalla käyttäjistä. Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että verkkoon näkyy nimenomaan koneen oma osoite, eikä esim. yrityksen proxy-palvelimen osoite.

Päivitetty 30.10.2009 / kk-elektra[at]helsinki.fi