Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekunnan väitöksiä 2002

Pirjo Vatanen:
Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi

Yleisten kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulle

Bibliotheca historica 74
ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-358-8 (painettu versio)
ISBN 951-746-487-8 (elektroninen versio)
216 sivua
Hinta: 27 euroa.

Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekunnassa esitettiin lauantaina 9.3.2002 klo 12 tarkastettavaksi YTL Pirjo Vatasen informaatiotutkimuksen väitöskirja "Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi. Yleisten kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulle". [Ks. Tiedote]

Vastaväittäjänä toimi dosentti Eeva-Liisa Lehtonen (Joensuun yliopisto) ja kustoksena dosentti Ilkka Mäkinen.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee riiputusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Arto ] [ Elektran väitöskirjat ] [ Tampereen yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]