Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1999

Kaskeajat Ruokolahdella. Pastellipiirros. Hanna Westerberg, 1999.

Elina Waris: Yksissä leivissä

Ruokolahtelainen perhelaitos ja yhteisöllinen toiminta 1750-1850

Bibliotheca historica 48

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-710-120-1 (painettu versio)
ISBN 951-45-8585-2 (elektroninen versio)

248 sivua, kuvia
Hinta: 140 markkaa.

Summary in English, PDF, 64 Kb

Humanistisessa tiedekunnassa esitettiin lauantaina 4.12.1999 kello 10 yliopiston päärakennuksen auditoriumissa XV, Unioninkatu 34, tarkastettavaksi FL Elina Wariksen väitöskirja "Yksissä leivissä - Ruokolahtelainen perhelaitos ja yhteisöllinen toiminta 1750-1850".

Vastaväittäjänä oli professori Antero Heikkinen Joensuun yliopistosta ja kustoksena vs. professori Seppo Aalto.

Tutkimus kuuluu Suomen ja Skandinavian historian alaan.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]