Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Anatominen piirros ihmisen hermostosta. Teoksessa Oker-Blom, Max 1903.
 Hermotaudit kansanomaisesti. Porvoo: Werner Söderström, sivu 6.

MInna Uimonen: Hermostumisen aikakausi

Neuroosit 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa läääketieteessä

Bibliotheca historica 50

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-710-122-8 (painettu versio)
ISBN 951-45-8587-9 (elektroninen versio)

219 sivua
Hinta: 140 markkaa.


Summary in English, PDF, 29 Kt

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa esittiin lauantaina 29.1.2000 kello 10 yliopiston päärakennuksen auditoriumissa XII, Unioninkatu 34, tarkastettavaksi FM Minna Uimosen väitöskirja "Hermostumisen aikakausi: Neuroosit 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa lääketieteessä".

Tutkimus kuuluu talous- ja sosiaalihistorian ja naistutkimuksen alaan.

Vastaväittäjänä oli dosentti Irma Sulkunen ja kustoksena professori Matti Peltonen.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]