Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2001

Pasi Tuunainen:
The Role of Presidential Advisory Systems in US Foreign Policy-Making.

The Case of the National Security Council and Vietnam, 1953-1961.

Bibliotheca historica 68

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-285-9 (painettu versio)
ISBN 951-45-9653-6 (elektroninen versio)
523 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitetään perjantaina 18.9.2001 kello 13.00, salissa H30, tarkastettavaksi FL Pasi Tuunaisen väitöskirja "The Role of Presidential Advisory Systems in US Foreign Policy-Making - The Case of the National Security Council and Vietnam, 1953-1961." [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu yleisen historian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Keith W. Oslon Marylandin yliopistosta USA:sta ja kustoksena professori Harri Siiskonen.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee ripustusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Arto ] [ Elektran väitöskirjat ] [ Joensuun yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]