Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Elektra-haku

Arto-haku

Aineiston esittely

Ohjeet käyttäjille

Ohjeet julkaisijoille

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Maaliskuu 2011

Maaliskuussa 2012 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 9347 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 7250 (78%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
549
1581
Aikuiskasvatus
1063
1497
Sosiologia
920
1020
Psykologia
965
955
Gerontologia
649
556
Hallinnon tutkimus
266
379
Historiallinen aikakauskirja
942
357
Terra
1038
341
Lakimies
1734
294
Virittäjä
1070
270

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 12.4.2012 / kk-elektra[at]helsinki.fi