Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2001

Kari Teräs:
Arjessa ja liikkeessä.

Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880-1920.

Bibliotheca historica 66

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-244-1 (painettu versio)
ISBN 951-45-9648-X (elektroninen versio)
422 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Lauantaina 24. helmikuuta 2001 kello 12 esitettiin Turun yliopistossa Tauno Nurmela -salissa (päärakennus, Yliopistonmäki) julkisesti tarkastettavaksi FL Kari Antero Teräksen väitöskirja "Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880–1920." [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu Suomen historian alaan.

Virallisena vastaväittäjänä toimi dos. Panu Pulma Helsingin yliopistosta ja kustoksena prof. Ulla Heino.

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. ELEKTRA-tietokanta on käytössä Suomen yliopistoissa, ammattikorkeakoulussa ja useissa tutkimuslaitoksissa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Turun yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]