Elektran kotisivulle

ELEKTRA II:n tavoitteet

 • toteuttaa aineiston elektroninen julkaisupalvelu pyrkien kustannusvastaavuuteen
 • laajentaa elektronisen aineiston sopimuskäytäntöjä ja kehittää malli organisaatiolisenssiksi
 • laajentaa haku- ja välityspalvelua käytettäväksi sopimuskirjastojen lisäksi organisaatiolisenssein
 • laajentaa väitöskirjapalvelua kattamaan sekä maksullista että vapaasti verkossa levitettävää aineistoa ja selvittää mallin soveltuvuutta myös oppimateriaalin välitykseen
 • > testata automaattista maksujärjestelmää
 • selvittää artikkeliaineiston kokotekstitietokantaratkaisuja
 • integroida palveluun tarvepainatus

... tulokset

 • kontrolloitu dokumentinvälityspalvelu tekijänoikeuksien alaista tieteellistä aineistoa varten
 • laaja elektronisessa muodossa oleva sisältöaineisto, joka kattaa artikkeleja, väitöskirjoja ja oppimateriaalia
 • tarvepainatuspalvelu
 • joustavat tekijänoikeussopimukset, jotka mahdollistavat dokumenttien vapaan tai kontrolloidun välityksen
 • helppo käyttöliittymä
 • vakiintuneet suhteet julkaisijoihin aineiston saamiseksi pääosin suoraan elektronisessa muodossa
 • elektronisen maksujärjestelmän kokeilu
 • selvitys tekijänoikeuksien hallintajärjestelmistä (CMS)
 • selvitys kokotekstitietokantaratkaisuista
 • käyttäjäpalaute
 • loppuraportti

ja hyödyt

 • nopeuttaa kotimaisen tieteellisen sisältötuotannon luomista verkkoon
 • mahdollistaa tieteellisen aineiston julkaisemisen joko rinnakkaisversioina tai ilman painettua vastinetta
 • tarjoaa valtakunnallisen kanavan tekijänoikeuden alaisen aineiston kontrolloituun dokumentinvälitykseen
 • tarjoaa helpon pääsyn ja monipuoliset tiedonhakumahdollisuudet palveluun integroituun aineistoon
 • parantaa kansainvälistä näkyvyyttä ja luo eurooppalaisia yhteistyösuhteita
 • tulee tuloksillaan lukuisia muita projekteja, kuten EVA, E-thesis - Helsingin yliopiston verkkojulkaisut, TECUP ja DIEPER

Elektran kotisivulle ELEKTRA-palvelu | ELEKTRA-tietokanta| Lisätietoa

Päivitetty 7.10.1999