Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2001

Julitta Suomela:
Rajantakainen Venäjä

Venäläisten emigranttien aatteelliset ja poliittiset mielipiteet Euroopan venäläisissä sanomalehdissä 1918-1940.

Bibliotheca historica 67

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-245-X (painettu versio)
ISBN 951-45-9650-1 (elektroninen versio)
266 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin perjantaina 16.3.2001 kello 12 päärakennuksen auditoriumissa XII, Unioninkatu 34, tarkastettavaksi FL Julitta Suomelan väitöskirja "Rajantakainen Venäjä. Venäläisten emigranttien aatteellis-poliittiset mielipiteet Euroopan venäläisissä sanomalehdissä vuosina 1918-1940". [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu Euroopan historian alaan.

Vastaväittäjänä toimi professori emeritus Seppo Zetterberg ja kustoksena professori Yrjö Kaukiainen.

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. ELEKTRA-tietokanta on käytössä Suomen yliopistoissa, ammattikorkeakoulussa ja useissa tutkimuslaitoksissa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]