Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Cover picture: Credentials of the First Finnish Envoy in the United States

Jaroslaw Suchoples:
Finland and the United States, 1917-1919

The Early Years of Mutual Relations

Bibliotheca historica 56

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-178-X (painettu versio)
ISBN 951-45-8593-3 (elektroninen versio)

221 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Humanistisessa tiedekunnassa esittiin torstaina 18.5.2000 kello 12.00 päärakennuksessa, luentosali XII, Fabianinkatu 33, tarkastettavaksi Master of Arts Jaroslaw Suchoplesin väitöskirja "Finland and The United States; 1917-1919. The Early years of mutual relations."

Tutkimus kuuluu historian alaan.

Vastaväittäjänä oli prof. Markku Henriksson ja kustoksena prof. Matti Klinge.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]