Turun yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Jyrki Smolander:
Suomalainen oikeisto ja "kansankoti"

Kansallisen Kokoomuksen suhtautuminen pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin jälleenrakennuskaudelta konsensusajan alkuun.

Bibliotheca historica 63

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-208-5 (painettu versio)
ISBN 951-45-9652-8 (elektroninen versio)
342 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Lauantaina 18. marraskuuta 2000 kello 12 esitettiin Turun yliopistossa Arcanumin luentosalissa 1 (Vatselank. 2) julkisesti tarkastettavaksi valtiot. lis. Jyrki Topi Olavi Smolanderin väitöskirja "Suomalainen oikeisto ja "kansankoti" - Kansallisen kokoomuksen suhtautuminen pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin jälleenrakennuskaudelta konsensusajan alkuun." [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu poliittisen historian alaan.

Virallisina vastaväittäjinä toimivat dos. Timo Kyntäjä Helsingin yliopistosta ja dos. Vesa Vares Tampereen yliopistosta sekä kustoksena prof. Timo Soikkanen.

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. ELEKTRA-tietokanta on käytössä Suomen yliopistoissa, ammattikorkeakoulussa ja useissa tutkimuslaitoksissa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Turun yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]