Kuvataideakatemian väitöksiä 2001

Jyrki Siukonen:
Uplifted Spirits, Earthbound Machines

Studies on Artists and the Dream of Flight 1900-1935

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 819

ISSN 0355-1768 (painettu versio)
ISBN 951-746-280-8 (painettu versio)
ISBN 951-45-9658-7 (elektroninen versio)
192 sivua
Hinta: 140 markkaa (23,55 euroa).

Kuvataideakatemian ensimmäinen tohtorin tutkintoon liittyvä väitöskirja.

Teos on julkaistu sarjassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee ripustusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Elektran väitöskirjat ] [ Arto-tietokanta ] [ Kuvataideakatemia] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]