Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1999

Suurperhe Itä-Suomesta. Museovirasto, Kansatieteen kuva-arkisto

Kirsi Sirén: Suuresta suvusta pieneen perheeseen

Itäsuomalainen perhe 1700-luvulla

Bibliotheca historica 38

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-710-102-3 (painettu versio) ISBN 951-45-8576-3 (elektroninen versio)
259 sivua
Hinta: 140 markkaa.

Summary in English, PDF, 43Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Humanistisessa tiedekunnassa esitettiin lauantaina 24.4.1999 kello 10 Porthanian luentosalissa PIII, Yliopistonkatu 3, tarkastettavaksi FL Kirsi Sirénin väitöskirja "Suuresta suvusta pieneen perheeseen. Itäsuomalainen perhe 1700-luvulla".

Tutkimus kuuluu Suomen ja Skandinavian historian alaan.

Vastaväittäjänä oli dosentti Kimmo Katajala Joensuun yliopistosta ja kustoksena professori Seppo Aalto.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]