Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2002

Merja Sillanpää:
Säännöstelty huvi

Suomalainen ravintola 1900-luvulla

Bibliotheca historica 72
ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-352-9 (painettu versio)
ISBN 951-45-9657-9 (elektroninen versio)
262 sivua
Hinta: 27 euroa.

Tampereen yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitetään lauantaina 26.1.2002 kello 12.00 tarkastettavaksi FL Merja Sillanpään Suomen historian väitöskirja "Säännöstelty huvi. Suomalainen ravintola 1900-luvulla." Paikkana on Paavo Koli-sali, Kanslerinrinne 1, Tampere.
[Ks. Tiedote]

Väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä toimii dosentti Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Pertti Haapala.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee ripustusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Elektran väitöskirjat ] [ Arto ] [ Tampereen yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]