Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan väitöksiä 1999

Leif Wager T.J. Särkän elokuvassa Hevoshuijarit (1943). Elokuva-arkisto

Jari Sedergren: Filmi poikki...

Poliittinen elokuvasensuuri Suomessa 1939-1947.

Bibliotheca historica 39

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-710-103-1 (painettu versio) ISBN 951-45-8577-1 (elektroninen versio)
323 sivua, valokuvia
Hinta: 140 markkaa.

Summary in English, PDF, 43Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa esitettiin lauantaina 17.4.1999 kello 10 yliopiston päärakennuksen auditoriumissa XII, Aleksanterinkatu 5, tarkastettavaksi VTL Jari Sedergrenin väitöskirja "Filmi poikki... Poliittinen elokuvasensuuri Suomessa 1939-47".

Tutkimus kuuluu poliittisen historian alaan. Vastaväittäjänä oli professori Kari Immonen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Seppo Hentilä.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]