Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Harri Salimäki:
Isänmaan ja urheilu-uskon mies

Lauri Pihkala modernin urheiluaatteen esitaistelijana

Bibliotheca historica 62

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-219-0 (painettu versio)
ISBN  951-45-8597-6 (elektroninen versio)
426 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa esitettiin lauantaina 9.9.2000 kello 10.00 yliopiston päärakennuksen auditoriumissa XII, Unioninkatu 34, tarkastettavaksi LitL Harri Salimäen väitöskirja "Isänmaan ja urheilu-uskon mies. Lauri Pihkala modernin urheiluaatteen esitaistelijana".

Tutkimus kuuluu poliittisen historian alaan.

Vastaväittäjänä oli professori Antero Heikkinen Joensuun yliopistosta ja kustoksena professori Pauli Kettunen.

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]