Turun yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan väitöksiä 1997

Kansikuva: Kenraali Aarne Sihvo 50-vuotisjuhlakuvassa. Sota-arkisto.

Vesa Saarikoski: Keskustajääkäri Aarne Sihvo.

Näkökulma aseellisen voiman ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen itsenäistymisen murroksesta paasikiviläiseen toiseen tasavaltaan

Bibliotheca Historica 25

ISSN: 1238-3503
ISBN: 951-710-066-3 (painettu versio)
ISBN: 951-45-85623-3 (elektroninen versio)
Hinta: 140 markkaa.
421 sivua, valokuvia.

Summary in English, HTML, 24 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017).
Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Turun yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on hyväksytty 17.12.1997 FL Vesa Saarikosken väitöskirja "Keskustajääkäri Aarne Sihvo. Demokraatti ja eheyttäjä murrosaikojen asevoimissa". Vastaväittäjinä toimivat dosentti Matti Lackman Oulun yliopistosta ja dosentti Timo Soikkanen Turun yliopistosta ja kustoksena Jorma Kalela Turun yliopistosta. Tutkimus kuuluu poliittisen historian alaan.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

Elektronisen PDF-tiedoston lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader-ohjelma. Se on ilmaisohjelma, jonka saa esim. oheisen linkin kautta. Väitöskirjasta voidaan ladata luettavaksi myös sivu kerrallaan. Ks. ohje.

Hae Adobe Acrobat Reader-ohjelma

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Turun yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]