Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Cover picture: Seal of National Central Committee, 1862-1863

Johannes Remy:
Higher Education and National Identity

Polish Student Activism in Russia 1832-1863

Bibliotheca historica 57

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-185-2 (painettu versio)
ISBN 951-45-8594-1 (elektroninen versio)
380 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Humanistisessa tiedekunnassa esitettiin perjantaina 16.6.2000 kello 12.15 yliopiston päärakennuksen luentosalissa 13, Fabianinkatu 33, tarkastettavaksi FL Johannes Remyn väitöskirja "Higher Education and National Identity. Polish Student Activism in Russia 1832-1863".

Tutkimus kuuluu yleisen historian alaan.

Vastaväittäjänä on Dr hab Leszek Zasztowt Puolan Tiedeakatemian Tieteen Historian Instituutista ja kustoksena professori Yrjö Kaukiainen.

Teos julkaistaan sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]